Enviament de propostes

 

ORIENTACIONS PELS AUTORS

Comunicacions Completes (data límit: 25 de març de 2014)

 • L’arxiu de presentació ha de ser llegible amb Microsoft Word (extensions .doc, .docx o .odt
 • Han de tenir entre 4.000 i 8.000 paraules
 • En la mesura del possible, proporcioneu les URL de les referències utilitzades.
 • El text ha d’estar en interlineat simple, utilitzant una font de 12 punts i aplicat cursiva en lloc de subratllat (exceptuant les adreces URL), i totes les il·lustracions, gràfics i taules estaran ubicats dins del text, on correspongui (i no al final)
 •  El text ha de complir els requisits bibliogràfics i d’estil indicats a les Normes pels autors que s’indiquen per a la revista Surveillance & Society. Es poden consultar en aquest enllaç.

Com pujar l’arxiu:

 • Cal fer-ho des de l’aplicatiu Easychair
 • Des del seu número de contribució, cal clicar a “Submit a New Version”
 • Cal un arxiu per contribució (independentment del nombre d’autors)

Presentacions:

Durada : 20 minuts, els moderadors administraran el temps de forma rigorosa – més 10 minuts per a preguntes.

Hi haurà la possibilitat de presentar Powerpoint (o altres formats similars com Prezi), però no és obligatori. Els participants que decideixin utilitzar-lo, es recomana portar la presentació en un llapis de memòria i es prepararan immediatament abans de la seva intervenció.

Descarregar instruccions

ENVIAMENT D’ABSTRACTS

Instruccions per l’enviament d’abstracts.

Han de tenir una llarga màxima de 300 paraules. No inclogueu materials suplementaris o annexos (gràfics, articles o resums) amb el resum, aquests no es revisaran.

 • Els abstracts han de ser en anglès.
 • Els abstracts s’han d’enviar a través de https://www.easychair.org/conferences/?conf=ssn2014barcelona
 • Els abstracts han de ser com a màxim de 300 paraules.
 • Només s’acceptarà una proposta d’autoria individual per participant, podent constar com a co-autor en d’altres.
 • Els abstracts s’havien d’enviar fins el 31 d’octubre de 2013

No es revisaran els abstracts que no compleixin amb les instruccions especificades. 

Àrees i temes:

La vigilància i el control, mediat o no per mecanismes tecnològics, és part integral de les societats modernes. Des del Panòptic i el Gran Hermano, passant per la intgegració de les tecnologies del control remot en el món de la seguretat i la recopilació massiva de dades gràcies a les xarxes socials i dispositius mòbils, la capacitat per a vigilar és avui més horitzontal i quotidiana que mai. En aquest context emergeixen les lògiques de control, govern, seguretat, benefici i eficiència, però també de cura, empoderament, resistència i joc. L’impacte d’aquests processos pot ser positiu o negatiu, previst o imprevist, però la vigilància mai no és un procés neutral. La vigilància implica sempre mecansimes de poder i el poder estableix sempre relacions asimètriques. Els espais i les pràctiques de vigilància estan també en constant evolució, i l’emergència de tecnologies intel·ligents [smart] i del fenomen del “Big Data” genera noves formes d’ambigüetat i noves assimetries. Aquesta conferència pretén explorar aquestes i d’altres consideracions, a partir dels temes següents:

Temes principals de la conferència

 • Entorns “intel·ligents”
 • Democràcia i vigilància
 • Resiliència i vigilància
 • La vigilancia en un context cultural o històric
 • Representacions de vigilancia al cinema, l’art la literatura o altres mitjans
 • Vigilància i empoderament
 • Vigilància i drets humans
 • Vigilància i economies del coneixement
 • Vigilància i “Big Data”
 • Vigilància i computació ubiqua [ubiquitous computing]
 • La regulació dels mecansimes de vigilancia
 • Vigilància, privacitat i protección de dades
 • Vigilància participativa / des de baix
 • Vigilància i policia
 • Vigilància, jocs i joc [gamification]
 • Teories dels processos o tecnologies de vigilància
 • Ètica i vigilància
 • Vigilància i gènere
 • La vigilància algorítmica
 • La política i la governança de la vigilància
 • Vigilància i Science Technology Studies (STS)
 • Vigilància, esport i esdeveniments esportius
 • Resistència a la vigilància
 • La vigilància no tecnològica
 • Vigilància i mobilitat

 

DATES CLAU 

31 de maig de 2013 obertura del período de registre i enviament de propostes

31 de juliol de 2013 Data límit pel registe inicial (enviant nom i afiliació a ssn2014barcelona@surveillance-studies.net).

25 de setembre de 2013 Primera data límit per a l’enviament de propostes (abstracts)

30 de setembre de 2013 Obertura del registre electrònic (registre formal i de pagament)

22 de novembre de 2013 Notificació als participants l’acceptació o rebuig de les propostes

31 de gener de 2014 Data límit pel registre i pagament a preus especials [early bird]. Els pagaments a partir d’aquesta data tindran un recàrrec addicional de 20€.

25 de març de 2014 Enviament dels articles [full papers]

7 d’abril de 2014 Articles publicats, disponibles a la página web de la conferencia per a tots els participants registrants

24-26 d’abril de  2014 Conferència a Barcelona