Sobre la SSN Barcelona

 

La 6a conferència bianual de la SSN tindrà lloc a Barcelona, organitzada per la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració d’Eticas Research & Consulting.

La Universitat de Barcelona és una universitat líder en recerca, amb el volum de publicacions més elevat que qualsevol altra institució espanyola a excepció del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Tercer informe Europeu sobre Indicadors de Ciència i Tecnologia). La UB té 106 departaments i més de 5000 investigadors a temps complert, tècnics i assistents de recerca, la majoria dels quals col·laboren en algun dels 243 grups de recerca reconeguts i finançats pel govern. El Departament de Sociologia actualment acull un grup de recerca sobre Seguretat, Tecnologia i Societat amb un especial èmfasi en la vigilància i els estudis en aquesta àrea, que organitzarà la logística de la conferència i formarà part tant del comitè científic com el comitè organitzador destinats a l’organització de la 6a conferència bianual de la SSN.

El CCCB és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. El CCCB és, alhora, lloc d’experimentació amb llenguatges i codis artístics; àgora per al diàleg entre el món acadèmic i la ciutadania; escenari per a la innovació de grups i creadors, i laboratori obert al canvi cultural en marxa. Després de gairebé 20 anys de programació continuada, el CCCB s’ha convertit i consolidat en un referent respectat; un pol d’atracció cultural i creativa per a la ciutat de Barcelona, per al conjunt de Catalunya, d’Espanya i a escala internacional. El CCCB ha confirmat una voluntat de ser lloc de producció i de creació a més d’exhibició, i ha aplegat un gran nombre d’actors culturals i d’usuaris compromesos. Uns i altres convençuts que la cultura és un bé de primera necessitat.

Eticas Research & Consulting és una empresa que treballa en l’impacte ètic i social de les polítiques de seguretat, la innovació i el desenvolupament tecnològic, a més de la interacció entre els valors canviants de les societats, les possibilitats a nivell enginyer i els drets fonamentals. La seva contribució focalitza en l’anàlisi dels factors contextuals que guien i haurien de guiar el desenvolupament tecnològic i la seva implementació, amb un èmfasi especial en l’entesa de qüestions contextuals en sentit ampli vinculades a la confiança, l’acceptabilitat, el compliment dels marcs legals, les externalitats socials i les qüestiones ètiques en general.

La conferència es durà a terme al barri del Raval de Barcelona. Les sales definitives i la ubicació de les activitats de vespre es publicaran tan aviat com sigui possible.

Enllaços d’interès
Universitat de Barcelona www.ub.edu
Grup de Recerca sobre exclusió i control socials www.ub.edu/grecs/
CCCB http://www.cccb.org/ca/
Eticas Research & Consulting www.eticasconsulting.com

eticasubgrecs cccb

 

COMITÈ ORGANITZADOR
Dr Clive Norris (Catedràtic de la Univeristy of Sheffield)
Dra Gemma Galdon Clavell (Universitat de Barcelona)
Javier Warleta (Eticas Research and Consulting)
Dr Dean Wilson (University of Plymouth)
Dr Daniel Trottier (University of Westminster)
Rosamunde Van Brakel (Vrije Universiteit Brussel)
Dr Nils Zurawski (University of Hamburg)

ADMINISTRACIÓ DE LA CONFERÈNCIA

Dra Liliana Arroyo Moliner (Universitat de Barcelona)